DUK

Ar galiu pradėti lankyti B kat. vairavimo kursus, jei man dar tik 17 metų?

Galite pradėti lankyti vairavimo kursus 17-os metų, tačiau praktikos vairavimo egzaminą VĮ ‘Regitra“ laikyti galėsite tik 18-os metų. Jei esate nepilnametis, mokymo sutartį turi pasirašyti vienas iš tėvų arba globėjų.

Ar vairavimo mokykla organizuoja pirmosios medicininės pagalbos mokymo kursus?

Taip, organizuojame.

Kaip galima atsiskaityti už vairavimo kursus?

Galima mokėti dalimis arba sumokant visą pinigų sumą iš karto. Sumokėti galima ir pavedimu.
Visa suma už kursus turi būti sumokėta iki vairavimo kursų pabaigos.

Kiek laiko galioja vairavimo mokyklos baigimo liudijimas?

Liudijimas galioja 1 metus nuo išdavimo datos.

Kas įskaičiuota į kursų kainą? Ar nereikės papildomai mokėti už degalus?

Į kursų kainą įskaičiuotas privalomas kiekis teorijos ir praktinio vairavimo pamokų, mokykliniai teorijos ir vairavimo praktikos egzaminai, dėstytojų konsultacijos. Papildomai už degalus mokėti nereikia.

Nuo kada pradedamas skaičiuoti trijų dienų duomenų teikimo apie mokinį, su kuriuo sudaryta mokymo sutartis, terminas?

Informacija apie mokinį elektroniniu būdu pateikiama ne vėliau kaip per tris darbo dienas, pradėjus mokyti (duomenims perduoti skiriamos trys dienos). Terminas pradedamas skaičiuoti kitą dieną, kai pradedama mokyti (teorijos ar praktinio vairavimo).

Šis paaiškinimas yra Inspekcijos informacija, nuomonė, neturinti viešai paskelbtos konsultacijos statuso pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 363 straipsnio nuostatas. Konsultacija paskelbta 2011-07-28

Ar gali vairavimo mokykla sudaryti teorijos žinių ir (ar) praktinio vairavimo įgūdžių tobulinimo sutartį su mokiniu, kurio turimas pirminio vairuotojų mokymo kurso baigimo liudijimas yra pasibaigęs?

Gali. Teorijos žinių ir (ar) praktinio vairavimo įgūdžių tobulinimas turi būti vykdomas vadovaujantis Vairuotojų pirminio mokymo tvarkos aprašo 7, 25.3 ir 38 punktų nuostatomis.

Šis paaiškinimas yra Inspekcijos informacija, nuomonė, neturinti viešai paskelbtos konsultacijos statuso pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 363 straipsnio nuostatas. Konsultacija paskelbta 2012-10-26

Kaip asmuo, turintis dvejų metų AM kategorijos motorinių transporto priemonių vairavimo stažą, gali įgyti teisę vairuoti B kategorijos motorines transporto priemones? Kokius dokumentus jis privalo pateikti vairavimo mokyklai?

Šiuo atveju asmuo gali įgyti B kategorijos motorinių transporto priemonių vairavimo teisę pagal Vairuotojų pirminio mokymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. rugpjūčio 12 d. įsakymu Nr. 3-493 (Žin., 2010, Nr. 999-5151), III skyriaus nuostatas. Mokytis teorijos jam leidžiama savarankiškai, o praktinio vairavimo mokytis turi vairavimo mokykloje. Vadovaujantis šiuo aprašu (23.2 punktas), praktinio vairavimo mokymas turėtų trukti ne mažiau kaip nustatyta (4 val.) pagal vairavimo mokyklos sudarytą ir patvirtintą mokymo turinį. Be to, baigusi mokymą, vairavimo mokykla nustatyta tvarka mokiniui vykdo praktinio vairavimo įgūdžių galutinę įskaitą. Sudarant mokymo sutartį, mokinys vairavimo mokyklai turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad neturi galiojančių nuobaudų už Kelių eismo taisyklių pažeidimus, ir dokumentą apie teorijos egzamino išlaikymą valstybės įmonėje „Regitra“.

Šis paaiškinimas yra Inspekcijos informacija, nuomonė, neturinti viešai paskelbtos konsultacijos statuso pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 363 straipsnio nuostatas. Konsultacija paskelbta 2013-03-12

Ar galiu mokytis papildomai praktinio vairavimo, jei esu iš kitos vairavimo mokyklos?

Galite, jei esate baigęs vairavimo kursus kitoje vairavimo mokykloje ir turite tos vairavimo mokyklos išduotą kursų baigimo liudijimą ir galiojančią medicininę pažymą.

Ar galima pradėjus lankyti teorijos pamokas vienoje grupėje, jas tęsti vėliau kitoje grupėje?

Taip, galima.

Ar galima vairavimo mokykloje mokytis tik praktikos?

Galima. Tai vadinasi mokymasis savarankiškai (eksternu). Turite VĮ „Regitra“ išlaikyti teorijos egzaminą ir su pažyma apie teorinio egzamino išlaikymą atvykti į vairavimo mokyklą. Tuomet galite pradėti lankyti praktinio vairavimo pamokas.

Ar paskutinę praktinio vairavimo pamoką galutinės įskaitos metu yra daromas vaizdo ir garso įrašas?

Taip. Nuo 2012 m. sausio 01 d. daromas vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos (pagal B, BE, transporto priemonių kategorijas) vaizdo ir garso įrašas Valstybinės kelių transporto inspekcijos nustatyta tvarka.

Kada yra laikomos teorijos bei praktinio vairavimo galutinės įskaitos vairavimo mokykloje?

Galutinė teorijos įskaita laikoma paskutinę teorijos pamoką arba vėliau.
Praktinio vairavimo įgūdžių galutinė įskaita laikoma tik tuomet, kai yra išlaikyta teorijos žinių galutinė įskaita. Įskaita laikoma paskutinę praktinio vairavimo pamoką arba vėliau.

Kiek kartų galima laikyti teorijos ir praktinio vairavimo galutines įskaitas?

Galutinių įskaitų laikymų skaičius neribojamas. Laikote tiek kartų, kol išlaikote galutines teorijos ir praktinio vairavimo įskaitas.

Jei dar nebaigiau vairavimo mokyklos, tačiau pravažiavau 30 mokymo valandų praktinio vairavimo ar galima prieš praktinio vairavimo galutinę įskaitą išsipirkti papildomų vairavimo pamokų?

Taip, galima tik mūsų vairavimo mokyklos mokiniams.

Ar galima vairavimo mokykloje tobulinti praktinio vairavimo įgūdžius, jei esu baigęs kitą vairavimo mokyklą?

Taip, galima.

Jei jau turiu B kat. vairuotojo pažymėjimą, ar galiu vairavimo mokykloje patobulinti savo vairavimo įgūdžius?

Taip, galite.

Kas gali būti šeimos instruktoriumi?

Šeimos nariai – sutuoktiniai arba vienas iš tėvų arba vyras ir moteris, įregistravę savo partnerystę įstatymų nustatyta tvarka, jų vaikai ir įvaikiai, broliai, seserys. Globėjų (rūpintojų) šeimų nariais laikomi vaikai, kuriems pagal Lietuvos Respublikos įstatymu nustatyta globa ar rūpyba.

Kada galima mokytis vairuoti su šeimos nariu?

Kai mokinys yra išlaikęs teorijos egzaminą VĮ „Regitra“;

Kai šeimos instruktorius turi ne mažesnį kaip 5 metų B kategorijos vairavimo stažą ir neturi galiojančių

administracinių nuobaudų už Kelių eismo taisyklių pažeidimus;

Transporto priemonėje stovėjimo stabdžio valdymo svirtis įrengta tarp vairuotojo ir keleivio sėdynių;
Kai transporto priemonės priekis ir galas paženklinti skiriamaisiais ženklais „M“.

Kokius dokumentus reikia su savimi turėti norint važiuoti su šeimos nariu?

Šeimos vairavimo instruktorius privalo turėti:

vairuotojo pažymėjimą;

transporto priemonės registracijos dokumentą;

privalomosios techninės apžiūros dokumentą;

draudimo dokumentą;

ir dokumentus, pagal kuriuos galima nustatyti, kad šeimos vairavimo instruktorius ir mokinys yra šeimos nariai.

Mokinys su savimi privalo turėti:

asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

VĮ „Regitra“ pažymą apie išlaikytą teorijos egzaminą;

vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (F Nr. 083-1/a).

Kiek laiko galioja vairavimo mokyklos kursų baigimo liudijimas?

Nuo 2014 m. liepos 1 d. baigti mokymai neturi galiojimo termino.

Iki 2014 m. birželio 30 d. išduoti kursų baigimo liudijimai galioja vienerius metus nuo išdavimo datos. Liudijimas negalioja, jei asmuo per vienerius metus po pabaigto mokymo vairavimo mokykloje valstybės įmonėje „Regitra“ nelaikė teorijos egzamino arba praktikos egzamino, jei mokykloje asmuo buvo mokomas tik praktinio vairavimo įgūdžių.

Kada galima registruotis teorijos egzaminui VĮ „Regitra"?

Kai manote esąs pasiruošęs teorijos egzaminui registruojates kaip savarankiškai pasiruošęs.

Baigus vairavimo kursus ir gavus kursų baigimo liudijimą – registruojates kaip baigęs vairavimo kursus.

Kada galima registruotis praktinio vairavimo egzaminui VĮ „Regitra"?

Turint kursų baigimo liudijimą, išlaikius teorijos egzaminą VĮ „Regitra“ ir sulaukus įstatymais nustatyto amžiaus.

Kaip galima užsiregistruoti teorijos ir praktikos egzaminų laikymui VĮ „Regitra"?

Internetu, adresu: www.regitra.lt

Nuvykę į VĮ „Regitra“ klientų aptarnavimo padalinį;

Paskambinę telefonu į bet kurį egzaminų centrą – 8 700 55 151

Atvykę pas mus į vairavimo mokyklą (jei mokėtės mūsų mokykloje).

Kiek kartų galima laikyti egzaminus VĮ „Regitra"?

Egzaminų laikymų skaičius neribojamas. Tiek teorijos, tiek praktinio vairavimo egzaminus galima perlaikyti ne anksčiau kaip kitą dieną.

Kiek laiko galioja išlaikyti teorijos ir praktinio vairavimo egzaminai VĮ „Regitra"?

Išlaikytas teorijos egzaminas galioja vienerius metus, tad per tą laikotarpį reikia išlaikyti praktinio vairavimo egzaminą. Jei praėjo daugiau nei metai laiko, po išlaikyto teorijos egzamino VĮ „Regitra“, reikia pakartotinai jį išlaikyti.

Kokių dokumentų reikia vykstant laikyti egzaminus į VĮ „Regitra"?

  1. Asmens dokumentą: pasą arba asmens tapatybės kortelę;
  2. Galiojančią sveikatos patikrinimo medicininę pažymą;
  3. Pirmosios medicininės pagalbos kursų pažymėjimą;